Το Άγιο Πνεύμα στην εκπομπή “Ο τόπος και το τραγούδι του”