Το Άγιο Πνεύμα στην εκπομπή «Ο τόπος και το τραγούδι του»