Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 θα κάνει την ετήσια γενική συνεύλευσή του, για τον απολογισμό της περιόδου 2014-2015 και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, για την περίοδο 2015-2016.

Καλούμε κάθε μέλλος του συλλόγου κι όποιον θέλει να γίνει μέλλος να παρευρεθεί στις 6μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο (παλαιά αστυνομία).

Με εκτίμηση, το ΔΣ