Η πρώτη γραπτή αναφορά του χωριού με το αρχικό όνομα Δοβίστα είναι το 1454 καθώς και για τις παραγωγές του χωριού σε βαμβάκι και λινάρι. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε οθωμανικό φορολογικό κατάλογο που φυλάσσεται  στα τουρκικά κρατικά αρχεία  Κωνσταντινούπολης.

Το όνομα Εμμανουήλ Παππά πήρε το 1928 προς τιμήν του ήρωα Εμμανουήλ Παππά. Ο Εμμ. Παππάς γεννήθηκε στη Δοβίστα στα 1773. Παντρεύτηκε τη Φαίδρα ή Αφέντρα, όπως την έλεγε ο λαός και απέκτησε 12 παιδιά, 9 αγόρια και 3 κορίτσια. Ήταν κάτοχος σημαντικής περιουσίας την οποία διέθεσε δια τον Αγώνα. Ήταν προσωπικός φίλος του Αλεξάνδρου και Δημητρίου Υψηλάντη. Αναγνωρίστηκε από το Δημήτριο Υψηλάντη ως πληρεξούσιος αρχηγός και διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων της Μακεδονίας, Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στις 23 Μαρτίου φθάνει στο Άγιο Όρος με πλοίο πλήρες πολεμοφοδίων, εξοπλισθέν με δικά του χρήματα. Τέλη Νοεμβρίου αναγκάζεται ο Παπάς να εγκαταλείψει τη Μακεδονία για να συνεχίσει τον Αγώνα στη Νότια Ελλάδα. Στις 5 Δεκεμβρίου κοντά στην Εύβοια πεθαίνει από συγκοπή καρδιάς, ύστερα από την αποτυχία του αγώνα, τις στερήσεις και τις πίκρες και απογοητεύσεις. Τάφηκε στην Ύδρα με τιμές Αρχιστράτηγου.