Σε ιστορικό αρχειακό υλικό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Συμβούλιο Προεδρίας της Κων/πολης), η Πεντάπολη κατά τον 14ο αιώνα αναφέρεται με το βυζαντινό όνομα «Ξ υ λ ο π ή γ α δ ο». Στα μέσα του 14ου αιώνα τη βρίσκουμε να ονομάζεται, από τον γραμματέα του Σουλτάνου, «Σ α ρ μ ο υ σ α κ λ ί» (περιοχή με σκόρδα).

Οι μόνιμοι κάτοικοί του ήταν πάντα Έλληνες χριστιανοί.

Φτάνοντας στον 17ο και 18ο αιώνα, οι γενικές αναφορές για την περιοχή μας φανερώνουν δύσκολες εποχές γεμάτες αγώνες για ελευθερία και αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού.

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι καταγραφές που έχουμε για το χωριό μας μαρτυρούν στοιχεία ανάπτυξης και ευημερίας. Στην Πεντάπολη (Σαρμουσακλή) τότε λειτουργεί σχολείο αρρένων, υπάρχει χάνι, αρκετές βρύσες, καφενεία και άλλα εμπορικά καταστήματα της εποχής. Αρχίζει να παράγει τότε φημισμένα και εκλεκτά καπνά. Ο ερχομός του 20ου αιώνα επεφύλασσε και πάλι νέους αγώνες. Οι κάτοικοι της Πεντάπολης συμμετείχαν ενεργά σε όλους αυτούς. Περίπου 1500 κάτοικοι έχυσαν το αίμα τους στα πεδία των μαχών όλων των πολέμων (Βαλκανικός – Α΄ Παγκόσμιος – Μικρασιατική Εκστρατεία, Β΄ Παγκόσμιος) και 400 περίπου βασανίστηκαν, υπέφεραν ή άφησαν την ζωή τους ως όμηροι στη Βουλγαρία (1915-1918).

Παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις, η Πεντάπολη συνέχισε να δημιουργεί και να πρωτοπορεί.

Το 1913 δόθηκε στο Σαρμουσακλί, τιμής ένεκεν και το όνομα

Κωνσταντινιάς (από τον βασιλιά Κωνσταντίνο), διότι σε έρανο που έγινε υπέρ του Εθνικού Στόλου, οι κάτοικοι του χωριού προσέφεραν τα περισσότερα από όλες τις γύρο κοινότητες. Δημόσια έγγραφα τις εποχής φέρουν την ονομασία « Εν Σαρμουσακλί ή Κωνσταντινιάς ….».

Το 1927 μετονομάζεται σε  Π ε ν τ ά π ο λ η  , επειδή ήταν το κεφαλοχώρι των πέντε Δαρνακοχωριών.