Σήμερα, 28 Οκτώβρη 2013, ο πολιτιστικός σύλλογος παρέστη στον υπαίθριο εκκλησιασμό και στην κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της κεντρικής πλατείας του χωριού. Συμμετείχε στην παρέλαση που έγινε στο τέλος,από το νηπιαγωγείο και το γυμνάσιο του χωριού.

Νηπιαγωγίο Αγίου Πνεύματος Σερρών

Νηπιαγωγίο Αγίου Πνεύματος Σερρών

Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Σερρών

Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Σερρών

Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερρών

Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Πνεύματος Σερρών

Ομάδα με τοπικές ενδυμασίες του χωριού

Ομάδα με τοπικές ενδυμασίες του χωριού