Ταχυδρομική επικοινωνία

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος
Άγιο Πνεύμα – ΤΚ 620 48
Σέρρες

Τηλεφωνική επικοινωνία

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο : +30 2321 0 91981

Κοινωνικοδικτύωση